Gabinet Kosmetyczny

Polityka Prywatności

 1. Kto jest administratorem Pana / Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana / Pani dane osobowe, jest: 

Akademia Ciała gabinet kosmetyczny Danuta Dzierżęga

 • e-mail: akademiaciala64@gmail.com
 • telefon: +48 605 963 615
 • adres: ul. Wolności 16; Czernica 44-282
 • NIP: 642 114 27 23
 • REGON 272893725
 1. Skąd mamy Pana / Pani dane?

Otrzymaliśmy je podczas zakupu bonów podarunkowych / zakupu produktów kosmetycznych / zakupu konkretnych świadczonych usług / zakupu produktów cyfrowych / pobierania bezpłatnych produktów cyfrowych (e-booków) / usług świadczonych za pomocą poczty e-mail

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana / Pani danych osobowych przezAkademia Ciała gabinet kosmetyczny Danuta Dzierżęga?

Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zapisów umowy i świadczenia usług:

 • przesyłania zakupionych produktów cyfrowych
 • realizacji zakupów produktów dokonanych w naszym sklepie
 • realizacji zakupów usług świadczonych przez nasz gabinet kosmetyczny
 • przesyłania ofert w celach związanych ze świadczeniem usług
 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana / Pani
  danych dla celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy też Pana / Pani dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Akademia Ciała gabinet kosmetyczny Danuta Dzierżęga, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • prowadzenie wobec Pana / Pani działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz towarów własnych lub usług, bądź towarów osób trzecich
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Panu / Pani drogą elektroniczną
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
 1. W jaki sposób zabezpieczamy Pana / Pani dane?

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia i procedury tak, by Pana / Pani dane były bezpieczne.

Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne.

Nie zbieramy danych, które nie są nam potrzebne do zrealizowania założonego, szczegółowego celu.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Jednak ich brak może uniemożliwić nam realizację celów, dla których powierzają nam Pan / Pani swoje dane.

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzać swoje dane, poprawiać je, zmieniać lub usuwać. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: akademiaciala64@gmail.com

W razie wątpliwości może Pan / Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona https://akademiaciala.pl

W Pana/Pani urządzeniu (np. komputerze, laptopie, smartfonie) umieszczane są informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii (w tym LocalStorage).

Pliki cookies i LocalStorage stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji. Przechowują identyfikator sesji oraz informacje o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień czy też wyszukiwania informacji w serwisie.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Mechanizm Cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych i może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta. Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych elementów serwisu https://latajdronem.com.pl

https://latajdronem.com.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Administrator wykorzystuje informacje zebrane przy pomocy plików cookies wyłącznie w celach analitycznych i statystycznych (Google Analytics). Pozyskuje informacje o liczbie osób odwiedzających serwis https://latajdronem.com.pl, ich lokalizacji terytorialnej, najchętniej wybieranych podstronach serwisu. Dzięki tym informacjom Administrator może ulepszać i usprawniać serwis.

Facebook, Instagram

Serwis akademiaciala.pl odwołuje się do stron w serwisach społecznościowych:

Na stronach tych obowiązują zasady prywatności wprowadzone przez ich właścicieli.

Osoby, które śledzą lub subskrybują strony Akademia Ciała w witrynie Facebook, Instagram, nie muszą podawać nam żadnych dodatkowych danych, oprócz tych, które upublicznili w serwisach. Dane te nie są przez nas wykorzystywane do żadnych innych celów.

 1. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademia Ciała gabinet kosmetyczny Danuta Dzierżęga.

W celu realizacji swoich praw wynikających z: (art. 32 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. Ust. z 2016 r. Poz. 922 z późn. Zmianami) oraz 15 do 22 i 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływania takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ma Pan/Pani prawo do kontaktu z Administratorem Danych:

pod adresem: Akademia Ciała gabinet kosmetyczny Danuta Dzierżęga      ul Wolności 16; 44-282 Czernica

mailem:  akademiaciala64@gmail.com

telefonicznie: +48 605 963 615

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Posiada Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Komu udostępniamy Pana / Pani dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są udostępniane, ani sprzedawane osobom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Jak długo przechowujemy Pana / Pani dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

Przechowujemy Pana / Pani dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Pana / Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ